SAP Mimoň spol. s r.o.
Boreček 30, 471 24 Ralsko
IČ40230295, DIČ CZ40230295, 
GPS       50°37'55.353"N, 14°43'16.401"E
tel.: +420 487 883888
info@sapmimon.cz
 

Společnost SAP Mimoň spol. s r.o. vznikla v roce 1991. Jen málo společností se může pochlubit skutečností, že prakticky ze 100% zhodnocuje odpady, jejichž likvidaci zajišťuje. Právě proto naše motto: Co Vám příroda dala, my přírodě vracíme- vystihuje okruh podnikání naší společnosti.

V současné době společnost SAP Mimoň spol. s r.o. má dva hlavní okruhy podnikání a to:

  • provoz ASANAČNÍHO PODNIKU
  • provoz KOMPOSTÁRNY

Hlavním předmětem podnikání je tedy likvidace živočišných odpadů (provoz asanačního podniku), likvidace bioodpadů (provoz kompostárny) a  zhodnocení těchto odpadů na využitelné produkty. 

Výstupními produkty z výroby našeho podniku jsou

  • živočišný tuk (pro technické účely, případně pro energetické využití)
  • masokostní moučka (vyžití jako organické hnojivo pro zemědělství)
  • kompost (využití jako organické hnojivo pro zemědělství)
  • zahradní substráty