PROVOZNÍ DOBA PRODEJE KOMPOSTU Po-NE 6.30-17.00 nakládání pytlů s kompostem/substrátem vždy samoobslužně; do 14 hodin možnost nakládky volně loženého kompostu/substrátu za úplatu pomocí nakladače (mimo 8.00-8.15 a 11.00-11.15- doba zákonné přestávky), po 14 hodině pouze samoobslužně- vlastní lopatou

SO-NE 6.30-17.00 nakládání pytlů s kompostem/substrátem vždy samoobslužně; nakládání volně loženého kompostu/substrátu pouze samoobslužně- vlastní lopatou.

Kontakt- tel. 487 883888- recepce, E-mail: recepce@sapmimon.cz; po domluvě lze i mimo uvedený čas

OBJEDNÁVKA PDF  PRODUKT            OBJEDNÁVKA PDF BIOODPAD

 

Společnost SAP Mimoň spol. s r.o. vznikla v roce 1991. Jen málo společností se může pochlubit skutečností, že prakticky ze 100% zhodnocuje odpady, jejichž likvidaci zajišťuje. Právě proto naše motto: Co Vám příroda dala, my přírodě vracíme- vystihuje okruh podnikání naší společnosti.

V současné době společnost SAP Mimoň spol. s r.o. má dva hlavní okruhy podnikání a to:

  • provoz ASANAČNÍHO PODNIKU
  • provoz KOMPOSTÁRNY

Hlavním předmětem podnikání je tedy likvidace živočišných odpadů (provoz asanačního podniku), likvidace bioodpadů (provoz kompostárny) a  zhodnocení těchto odpadů na využitelné produkty. 

Výstupními produkty z výroby našeho podniku jsou

  • živočišný tuk (pro technické účely, případně pro energetické využití)
  • masokostní moučka (vyžití jako organické hnojivo pro zemědělství)
  • kompost (využití jako organické hnojivo pro zemědělství)
  • zahradní substráty