Nabídka služeb kompostárny

Vzhledem k provozu asanačního podniku a kompostárny naše společnost SAP Mimoň spol. s r.o. disponuje širokým vozovým parkem, manipulační technikou, dostatečným množstvím vyškolených pracovníků, sběrnými nádobami a kontejnery. S tímto zázemím jsme schopni nabízet tyto služby:
  • převzetí bioodpadů na kompostárnu a ekologické zhodnocení na vyrobený kompost
  • zajištění odvozu bioodpadů z údržby zeleně obce (tráva, listí, větve): (přistavení velkokapacitních kontejnerů)
  • zajištění odvozu bioodpadů ze sběrných dvorů, parků, zahrádkářských kolonií
  • zajištění sběru, svozu a využití bioodpadů od rodinných domů (hnědé popelnice)
  • pomoc při realizaci a řešení starých zátěží (za humny obce nelegální skládky)
  • nabídka kvalitních produktů (komposty, substráty)