PŘÍJEM BIOODPADŮ

Kopostárna SAP Mimoň spol. s r.o. nabízí převzetí bioodpadů na kompostárnu SAP Mimoň spol. s r.o. a jejich ekologické zhodnocení na vyrobený kompost využitelný hlavně pro zemědělce.
Ceny za likvidaci bioodpadů lze zjistit na tel. čísle 487 883888.