Pro sportoviště

Kompostárna SAP Mimoň spol. s r.o. zpracovává bioodpady (tráva, listí, dřevní štěpka) na produkt „zelený kompost“ a ten dále zhodnocuje do zahradních substrátů (směs zeminy, zeleného kompostu a kopaného, resp. bílého písku).

Zahradní substrát s bílým provodínským pískem je substrát určený a vhodný pro ošetření a zakládání sportovních hřišť a na jarní a podzimní údržbu hřišť.

Zahradní substrát je vyráběn pod dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a je registrován jako pomocná půdní látka- viz. Příbalový leták.