Vyrobené produkty

Kompostárna SAP Mimoň spol. s r.o. zpracovává bioodpady (tráva, listí, dřevní štěpka) na produkt „zelený kompost“ a ten dále zhodnocuje do zahradních substrátů (směs zeminy, zeleného kompostu a kopaného, resp. bílého písku).Zahradní substrát s bílým provodínským pískem je substrát určený a vhodný pro ošetření a zakládání sportovních hřišť a na jarní a podzimní údržbu hřišť. Zahradní substrát je vyráběn pod dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a je registrován jako pomocná půdní látka.

 

Největší zájem o vyrobené produkty je ze strany zemědělců, stavebních firem, firem zajišťující údržbu zeleně obcí, provozovatelů sportovních hřišť (fotbal, golf). tyto organizace mají zájem především o dva naše produkty, a to o:

  • kompost, organické hnojivo

je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní rostlinné živiny ve vyváženém poměru. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. Rozsah a způsob použití: Používá se ke hnojení při zřizování, výsadbě veřejné zeleně, a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Doporučené dávkování: Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Aplikuje se zpravidla na podzim pomocí rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

  • zahradní substrát