OHLAŠOVÁNÍ VÝSKYTU VŽP

Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění vedlejších živočišných produktů a to například prostřednictvím našeho asanačního podniku. My na základě smlouvy/dohody zajistíme sběr, svoz a neškodnou likvidaci VŽP v rámci našich turnusových tras nebo v případě požadavku chovatele a zaslané písemné objednávky (viz mail níže) i mimořádným přistavením vozu dle platného ceníku.
Požadavky/objednávky na mimořádné přistavení vozu pro svoz VŽP mimo turnusové trasy se zasílají na mailovou adresu:
 
ohlaseni.VZP@sapmimon.cz