LIKVIDACE SKLÁDEK BIOODPADŮ u obcí

Některé obce dočasně řeší likvidaci bioodpadů z údržby zeleně tak, že tyto bioodpady hromadí na svém pozemku pro pozdější likvidaci. jak tyto dočasně uskladněné bioodpady vypadají můžete vidět na přiložených fotografiích.
Kopostárna SAP Mimoň spol. s r.o. nabízí pomoc při realizaci a řešení těchto starých biologických zátěží (bioodpady za humny obce) za velmi přijatelných podmínek.