SLUŽBY PRO OBCE

Naše kompostárna nabízí obcím kompletní služby v oblasti nakládání s bioodpady, Z těchto bioodpadů vyrábíme kompost, který dodáváme zemědělců a vracíme tak zpátky přírodě. Obce využívají zejména níže uvedené služby:

  • BIOODPADY Z ÚDRŽBY ZELENĚ

 

Obce často potřebují zajistit likvidaci bioodpadů, které vznikají při údržbě vlastní zeleně, parků, zahrádkářských kolonií (sekání trávy, listí, prořezávání stromů a keřů apod). Naše kompostárna obcím nabízí přistavení velkokapacitního kontejneru a po naplnění kontejneru likvidaci tohoto bioodpadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • BIOODPADY ZE SBĚRNÝCH DVORŮ

Mnoho obcí nabízí občanům likvidaci bioodpadů z jejich zahrad prostřednictvím kontejneru pro bioodpady, který má umístěny ve sběrném dvoře. Naše kompostárna obcím nabízí přistavování kontejnerů do sběrných dvorů a po naplnění kontejneru výměnu tohoto kontejneru opět za prázdný.

 

 

 

  • BIOODPADY OD RODINNÝCH DOMŮ

 

Obce často nabízejí pro občany (kteří potřebují likvidovat bioodpady při údržbě svých zahrad) separovaný sběr pomocí tzv. hnědých popelnic. Obce tím předcházejí tomu, aby lidé tyto bioodpady dávali do běžných popelnic pro směsný komunální odpad. Naše kompostárna nabízí pravidelné vyvážení těchto hnědých popelnic. 

 

 

 

  • HROMADY BIOODPADŮ STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Obce dříve často řešily likvidaci bioodpadů způsobem, kdy bioodpady z údržby zeleně, od občanů apod. hromadily na místě u lesa nebo jinde za městem. Tyto staré zátěže je samozřejmě potřeba jednou zlikvidovat a samozřejmě nejvhodnější je legální likvidace.  Naše kompostárna provedla již spoustu likvidací těchto starých skládek a obce jsou vetšinou mile překvapené, že cena za likvidaci není až tak vysoká. V těchto pčípadech je samozřejmě potřeba vždy provést kalkulaci podle znečištění bioodpadů apod.

 

 

  • NABÍDKA PRODUKTŮ PŘI TERENNÍCH ÚPRAVÁCH APOD.

Ze svážených odpadů naše kompostárna vyrábí pomocí nejmodernější provzdušňovací technologie kompost, zahradní substrát a jiné produkty, které se využívají při terénních upravách, zakládání trávníků, sportovních hřišť apod.. Pro bližší informace ohledně těchto         produktů klikněte ZDE.

 
 
 
 
 
Souhrn služeb zejména pro obce si můžete stáhnout ZDE.