BIOODPADY OD RODIN. DOMŮ

Kopostárna SAP Mimoň spol. s r.o. nabízí obcím zajištění sběru, svozu a využití bioodpadů od rodinných domů (z údržby zahrad a ostatní komunální bioodpady) ve čtrnáctidenních nebo týdenních intervalech vozy SAP Mimoň spol. s r.o. pomocí hnědých popelnic (120 l, popř. 240 l);