SVOZ A ODSTRANĚNÍ BIOODPADU (služba zejména pro obce)

Kopostárna SAP Mimoň spol. s r.o. nabízí:
  • zajištění odvozu bioodpadů (přistavení velkokapacitních kontejnerů a po naplnění bioodpady jejich odvezení) z údržby zeleně obce (tráva, listí, větve) v den nahlášení dle potřeby, nebo následný den.
  • zajištění sběru, svozu a využití bioodpadů od rodinných domů (z údržby zahrad a ostatní komunální bioodpady) ve čtrnáctidenních nebo týdenních intervalech vozy SAP Mimoň spol. s r.o. pomocí hnědých popelnic (120 l, popř. 240 l)
  • odvoz větví z údržby zeleně obce (přistavenými velkokapacitními kontejnery) v den nahlášení nebo následující den
  • přistavení a odvoz velkokapacitních kontejnerů na bioodpady na požadované místo (pro zahrádkáře, k parku apod.): Odvoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále i BRKO, resp. bioodpad- tráva, listí) velkokapacitními kontejnery