Projekt zpracování kalů

SAP Mimoň spol. s r.o. - realizovalo dotační projekt jehož předmětem podpory je navýšení kapacity pro zpracování kalů k materiálovému využití na území Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 320 t/rok.
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací naleznete ZDE